Varför gå på massage?

Varför bör man gå på en massagebehandling? På vilket sätt hjälper det dig? Massage har en mängd olika positiva effekter på kroppens muskulatur, men också på vårt psykiska välmående. Här förklarar jag lite kortfattat vad det är som gör massage till ett effektivt verktyg för en bättre hälsa. Om det känns intressant kan du även läsa vad Kroppsterapeuternas Yrekseförbund skriver om massagens fördelar.


Fysiologiska effekter av massage

Vid massagebehandlingen bildas värme genom friktionen mellan massörens händer och kundens muskulatur. Dessutom uppstår friktion mellan kroppens olika lager, huden, muskelhinnor mm. Denna friktion skapar, förutom värme, även ett tryck som hjälper musklerna att slappna av. Detta leder till ökad blodcirkulation i de masserade musklerna vilket leder till bättre återhämtning. Eftersom syrerikt blod samt näringsämnen transporteras dit samtidigt som gamla “slaggprodukter” transporteras bort. Dessa slaggprodukter (eller avfallsprodukter) är exempelvis laktat, det som i folkmun brukar kallas för mjölksyra. Laktat finns alltid i musklerna men känns endast påtagligt vid ansträning, exempelvis när man springer upp för trappor. Men också andra vätskeansamlingar kan vara en bidragande orsak till att smärta uppstår i musklerna. Dessa slaggprodukter filtreras och utsöndras med urinen, därför är det väldigt viktigt att dricka mycket vatten efter en massagebehandling. Längre och omfattande behandlingar gör det ännu viktigare att dricka vätska efteråt.


Psykologiska effekter av massage

Förutom den fysiska stimulansen hjälper massage dig att slappna av och motverkar stress. Även om min massagestil kan upplevas som smärtsam under behandlingen brukar kunderna känna sig mer avslappnad efteråt. Eftersom massagen har effekten av att öka utsöndringen av välmåendehormonerna; dopamin, serotonin och oxytocin. Dessa ansvarar till stor del för vårt psykiska välbefinnande. Dessutom minskar halterna av stresshormonera; kortisol, adrenalin och noradrenalin. Detta i sin tur stärker immunförsvaret och får dig att bli mer avslappnad. Massage är därför ett bra alternativ för att minska din stress, muskelstelhet och smärta.

Prisvärd massage i Umeå


30 min – 350 kr 

45 min – 450 kr

60 min – 550 kr

75 min – 650 kr

90 min – 800 kr


0703076952