För att ni ska ha möjlighet att boka tid själv enkelet och smidigt behöver jag få tillgång till ert namn, telefonummer och mail för att kunna kontakta er. Dessa uppgifter skyddas och sprids inte vidare till någon tredje part. Vill ni att dessa uppgifter ska tas bort efter utförd behandling berätta det för mig. Genom att boka godkänner du detta.